Actievoorwaarden Tesla actie

Wij verloten in augustus en in september een gratis Tesla voor een geheel weekend!

- Deelname is gratis. Je maakt automatisch kans als je een order plaatst. Dit mag zowel online als offline zijn.
- Je kunt maximaal één keer kans maken op deze prijs
- Het weekend Tesla rijden is op basis van beschikbaarheid
- Je dient minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
- De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
- Sijperda Verhuur kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd zonder opgave wijzigen of aanpassen
- De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen
- Medewerkers van Sijperda Verhuur zijn uitgesloten van deelname
- De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen, worden door Sijperda Verhuur alleen gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden
- Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing