Keuring en certificering

De speciaal opgeleide keurmeesters beschikken over de juiste kennis om keuringen te verrichten voor uw aluminium ladders, trappen en steigers. Deze keuring kan in onze werkplaats plaatsvinden of op een locatie naar uw keuze. Wanneer blijkt dat uw materiaal niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt het snel en vakkundig voor u gerepareerd.

Keuringen en certificering van ladders en trappen

Het is verplicht om volgens de Arbo-wet uw gereedschap in goede conditie aan uw personeel ter beschikking te stellen. Hiervoor zijn een aantal veiligheidsnormen in het leven geroepen, de zogenaamde NEN-normen, NEN 2484 is voor ladders en trappen, NEN-EN 1004 is voor aluminium steigers. 

Hoe gaat de keuring c.q. certificering in zijn werk?

Een medewerker komt langs voor de keuring van het materiaal. Wanneer deze (eventueel na reparatie) zijn goedgekeurd, ontvangt u van ons een certificaat met een controlestaat volgens de wettelijke voorschriften. Verder wordt de ladder en/of trappen voorzien van een inspectiesticker. Daarop staat ook aangegeven wanneer u uw klimmateriaal opnieuw moet laten keuren. Visuele controle door uzelf blijft natuurlijk het hele jaar zeer belangrijk, want een inspectie blijft een momentopname.
Regelmatige inspectie en onderhoud bevordert de levensduur van uw materialen en de veiligheid van uw personeel.

Wilt u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de vestiging in Groningen via: 

050 - 3124749


of stuur een e-mail naar: keuringen@sijperdaverhuur.nl

Bekijkt u ook eens ons assortiment.