Stofvrij werken

Vanaf januari 2014 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beleid dat er in de gehele bouwketen gebruik dient te worden gemaakt van (kwarts)stofvrije (hand)gereedschappen. Bij het bewerken met gereedschappen van kwartshoudend materiaal, zoals zagen van beton, frezen van sleuven in bouwblokken en doorslijpen van stenen en tegels, komt kwartsstof vrij. Het beperken van de hoeveelheid kwartsstof dat er bij de bewerking vrijkomt noemen we in de volksmond 'stofvrij werken'.

Wat is kwartsstof
Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten, dus in veel bouwmaterialen. Arbouw noemt materiaal kwartshoudend als het voor meer dan 1,5% uit kwarts bestaat. Het kwartsgehalte verschilt per soort (natuur)steen of samengesteld bouwmateriaal. Voorbeelden van materialen met een hoog kwartsgehalte zijn zandsteen (50-90%), kalkzandsteen (30-83%), cellenbeton (12-44%) en betonsteen (23-40%).Hoe hoger het kwartsgehalte van het materiaal, hoe hoger de concentratie kwartsstof die bij bewerking vrijkomt. Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. 

Gezondheidsrisico beperken
Respirabel kwartsstof is een gezondheidsrisico voor uitvoerend bouwplaats personeel. Het kwartsstof wordt ingeademd, bereikt de hoogste inademingszone en uiteindelijk de longen.  Door het beperken van de hoeveelheid kwartsstofafval dat vrijkomt wordt daarmee een stuk risico weggenomen.

Hogere productiviteit
Met de stofvrij-werkende (hand)gereedschappen kunt u sneller werken doordat het afval direct afgezogen wordt en het te bewerken materiaal daardoor minder weerstand biedt. Tevens is door het direct afzuigen van de kwartsstof veel minder tijd nodig voor schoonmaakt. U kunt sneller naar uw volgende klus.  

Sijperda Verhuur geeft u de oplossing
In ons verhuurassortiment Beton- en steenbewerking vindt u tal van machines en gereedschappen welke door de toevoeging van fijnsstoffilters en/of stofzuigers gericht zijn op het stofvrije werken.

Webshop
In de webshop geven wij bij het huurartikel aan welke accessoires u benodigd bent om stofvrij te werken.