MVO

Lees meer..

Gerelateerde artikelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen de organisatie van Sijperda Verhuur BV krijgt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds belangrijker aandeel in het doen en laten op de vestigingen en op de inkoop van nieuw materieel. Daarbij wordt uitgegaan van het principe van de 3 P’s: People, Planet, Profit.
Zie ook onze Missie, Visie, Strategie

Juni 2016 is ons speciale Sijperda Duurzaam label geïntroduceerd, waarbij de klant nu ook duurzaam materieel kan huren, zie hiervoor onze speciale pagina
https://sijperdaverhuur.nl/huren/sijperda-duurzaam


Het blijft dus niet alleen bij mooie woorden. Wij maken ons personeel middels gedragscodes bewust van hun eigen invloed op het ontzien van het milieu, vooral gericht op het zuinig omgaan met energie, brandstoffen, waterverbruik en gescheiden afvalinzameling. De afdeling inkoop houdt bij de aanschaf van nieuw materieel rekening met brandstofgebruik, geluids- en trillingsniveau’s, waterverbruik en recyclebaarheid. De profit ligt niet alleen op de korte termijn met de juiste kwaliteit- en prijsverhouding, maar moet ook op langere termijn voordelen bieden aan onze klanten en het milieu. Onderstaand een opsomming van een aantal reeds gerealiseerde resultaten:

Energie:

 • Een flink deel van ons stroomverbruik wordt opgewekt via eigen zonnepanelen.
  Het restant wordt uitsluitend als groene stroom geleverd via onze stroomleverancier.
 • Verlichting waar mogelijk met TL spaarbuizen en led verlichting

Materieelinkoop:

 • Alle nieuwe vrachtwagens voldoen aan de Eur-6 norm.
 • Bij de aankoop diesel aangedreven machines wordt gekozen voor materiaal met een laag brandstofverbruik en een geluidsarme werking.
  Motoren van Stage 3B (Europese norm) / Tier 4-interim (Amerikaanse norm)
 • Waar mogelijk worden machines uitgerust met roetfilters.
 • Al het materieel wat werkt op 2 takt benzine wordt geleverd met acrylaat benzine wat een veel schonere verbranding geeft.

Overig

 • Voor grond- en asbestsanering  worden decontaminatieunits verhuurd
 • De afdeling sanitair (bouwtoiletten, sanitairunits) gebruikt biologisch afbreekbare middelen.
 • Op alle vestigingen wordt afval gescheiden ingezameld: dit betreft olie, papier, hout, metalen, accu’s, spuitbussen, verf etc.
 • 80% van alle facturen en overige uitgaande post worden inmiddels digitaal  verzonden
 • Alle kantoormedewerkers maken gebruik van twee beeldschermen, waardoor het printen van papier niet meer nodig is.
 • Sijperda heeft een aantal Wajongers in dienst, een categorie die elders moeilijk aan het werk komt.
 • Sijperda maakt continu gebruik van stagiaires, die daardoor hun horizon kunnen verbreden.
 • Op allerlei gebieden sponsoren wij lokale en regionale clubs in onze regio’s.

Tenslotte:

Een verhuurder van materieel is in principe van zichzelf al MVO ondernemer, omdat een verhuurder materieel beschikbaar stelt voor derden, die dat dan niet zelf hoeven aan te schaffen, zodat er minder geproduceerd hoeft te worden en dientengevolge ook minder afval ontstaat.


Sijperda Verhuur is Freon fan Fossylfrij Fryslân!

Volledig op fossielvrije energie? De Freonen fan Fossylfrij Fryslân laten zien dat dit mogelijk is! Een grote groep van bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties zijn op een unieke manier verbonden als ‘Freonen’ (vrienden).

Doen, dat is het belangrijkste. Met elkaar maken we grote stappen in de duurzame energie, maar ook in het laten zien waarin Fryslân al koploper is. Want er gebeurt veel. En zeker ook belangrijk: we doen dat met veel leuke activiteiten, waaronder de Elfwegentocht. 2 weken lang reizen zonder een druppel benzine of diesel. Dat is nog nooit ergens vertoond en Sijperda Verhuur zal hier een aandeel in leveren!  

Doen, dat gebeurt ook in de diverse Freonenprojecten: want met elkaar creëren we nieuwe kansen en geven we de groene economie een groeispurt.

Voor nieuwe Freonen is altijd plek bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, dat overigens ook het duurzaamheidsproject is van Culturele Hoofdstad 2018. Je leest meer op www.freonen.nl