VCA

Sijperda Verhuur is VCA* gecertificeerd.

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers is een controlelijst voor bedrijven waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Al ons personeel is VCA-gecertificeerd. De veiligheid voor ons personeel is een belangrijk punt dat uiteraard blijvend aandacht verdient. Werknemers worden in bezit gesteld van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Materieel wordt tijdig gekeurd volgens de eisen van wettig daartoe bevoegde instanties. Daarnaast houdt onze uitvoering voortdurend toezicht op een veilige werkomgeving. Op deze wijze is de veiligheid van onze werknemers en andere bouwplaats bezoekers zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Bekijk hier ons certificaat.

*Zie ook: www.vca.nl