Missie, Visie, Strategie

Missie

Sijperda Verhuur verhuurt met een zo breed mogelijk assortiment (bouw)materieel voor de professionele gebruiker. De klant staat centraal in doen en laten van personeel en organisatie.MVO krijgt volop aandacht o.a. door het toepassen van duurzame innovaties. Dit alles tegen een bevredigend rendement, noodzakelijk voor de groei en voortbestaan van de onderneming.

Visie

Sijperda Verhuur wil als generieke verhuurder marktleider zijn en/of blijven in Noord Nederland. Op een toonaangevende en professionele wijze dient zij zich zo te profileren in de markt. De klant wil zoveel mogelijk ontzorgt worden. Veiligheid van mens en materiaal wordt steeds belangrijker en daar kunnen wij een belangrijke rol in vervullen door de juiste investeringen te doen. De toenemende milieueisen van materieel en omgeving zijn kostenverhogend, maar bieden daarentegen ook kansen. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zal Sijperda Verhuur haar verantwoordelijkheid nemen o.a. door jaarlijks haar CO2 footprint te monitoren en te verlagen.

Strategie

Sijperda Verhuur streeft een gestage groei na, welke voornamelijk door overnames en openingen van nieuwe vestigingen kan plaats vinden. Ook nieuwe marktsegmenten, zoals evenementen en industrie kunnen (verder) ontwikkeld worden. De investeringen dienen meer als voorheen beoordeeld te worden op return of investment, maar ook op duurzaamheid, door de inzet van nieuwe duurzame technologieën. De focus op de key prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn continu onderdeel van het managementsysteem van de organisatie en dienen als rode lijn door de organisatie te lopen. Indien nodig zal de organisatie aangepast worden aan de kritieke succesfactoren.


Naar onze MVO pagina