Nieuwe klant


Account

Met dit e-mailadres kunt u inloggen op uw account.


Persoonsgegevens


Bedrijfsgegevens

Vul hier een e-mailadres in als u uw facturen op een ander e-mailadres wilt ontvangen.

Bijv. NL805893611B01 (zonder spaties en punten)

Heeft u een lidmaatschapnummer van Zelfstandigen Bouw? Vul deze hier in.

Heeft u een deelnemernummer van SALES in de Bouw? Vul deze hier in. Bijvoorbeeld: 8713783678435


Bezoekadres

Postadres


Bankrekeningnummer

Bijv. NL63INGB0653323859 (zonder spaties en punten)


Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Upload hier een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en bij Legitimatie een kopie legitimatiebewijs/rijbewijs van de aanvrager. Het ontbreken van deze bijlagen betekent dat wij deze apart zullen moeten opvragen. Dit zal de acceptatie van uw inschrijving met enige dagen vertragen.

Alleen .PDF, .JPG of .PNG bestanden zijn toegestaan.


Legitimatie

Upload hier eenmalig een kopie van uw legitimatiebewijs.

Alleen .PDF, .JPG of .PNG bestanden zijn toegestaan.

LET OP: Zonder een kopie van uw legitimatiebewijs kan er niet gehuurd worden. Indien u nu niet in de mogelijkheid bent om een kopie aan te leveren, kunt u deze overhandigen aan de verhuurbalie. Houdt u rekening met extra verwerkingstijd: een medewerker zal dan een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

Betalingswijze

Selecteer de door u gewenste betalingswijze.

Machtiging

U bent gemachtigd om te tekenen voor uw bedrijf.


Ondertekening

Onderteken uw registratie om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden.

In het veld hieronder kunt u uw handtekening zetten door met uw linker muisknop ingedrukt over het veld te bewegen. Is uw handtekening niet naar tevredenheid? Klik dan op "opnieuw zetten" om uw handtekening opnieuw aan te maken. Kies altijd voor opslaan om uw handtekening te bevestigen, zonder het opslaan van uw handtekening kunnen wij deze niet verwerken.