Nieuwe klant


Account

Met dit e-mailadres kunt u inloggen op uw account.


Persoonsgegevens


Bedrijfsgegevens

Vul hier een e-mailadres in als u uw facturen op een ander e-mailadres wilt ontvangen.

Bijv. NL805893611B01 (zonder spaties en punten)

Heeft u een lidmaatschapnummer van Zelfstandigen Bouw? Vul deze hier in.

Heeft u een deelnemernummer van SALES in de Bouw? Vul deze hier in. Bijvoorbeeld: 8713783678435


Bezoekadres

Postadres


Bankrekeningnummer

Bijv. NL63INGB0653323859 (zonder spaties en punten)


Bijlagen

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarvan de dagtekening niet ouder is dan zes maanden. Indien u het uittreksel niet meestuurt of ouder is dan zes maanden, vraagt Sijperda Verhuur het uittreksel voor uw bedrijf op. De kosten hiervoor bedragen € 5,- excl. BTW en zullen middels een factuur in rekening worden gebracht.

Maximaal 5 Mb; toegestane bestandstypen: png, jpeg, pdf

Maximaal 5 Mb; toegestane bestandstypen: png, jpeg, pdf


Betalingswijze

Selecteer de door u gewenste betalingswijze.

Machtiging

U bent gemachtigd om te tekenen voor uw bedrijf.


Ondertekening

Onderteken uw registratie om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden.

In het veld hieronder kunt u uw handtekening zetten door met uw linker muisknop ingedrukt over het veld te bewegen. Is uw handtekening niet naar tevredenheid? Klik dan op "opnieuw zetten" om uw handtekening opnieuw aan te maken. Kies altijd voor opslaan om uw handtekening te bevestigen, zonder het opslaan van uw handtekening kunnen wij deze niet verwerken.