Nieuwe directeur Sijperda Verhuur

dinsdag 31 oktober 2017

Per 1 november 2017 zal Peter Bijkerk in dienst treden als nieuwe algemeen directeur van Sijperda Verhuur. Hij volgt daarmee Jos Jellesma op, die als adviseur en aandeelhouder bij de organisatie betrokken zal blijven.

'Het werken binnen complexe markten, het vinden van nieuwe mogelijkheden en het creëren van de juiste samenhang binnen de organisatie, is essentieel voor de toekomst.' -aldus, Peter Bijkerk. De ervaring van Peter met verhuur-concepten in diverse markten zullen vertaald worden naar de continuïteit en verdere groei van de organisatie. Sijperda Verhuur streeft een gestage groei na, wat voornamelijk middels overnames, openingen van nieuwe vestigingen en aanboren van nieuwe marktsegmenten tot uiting gebracht zal worden.

Namens de gehele organisatie willen wij Jos Jellesma bedanken voor de jarenlange inzet als directeur en de uitbouw tot de betrouwbare en professionele organisatie waar Sijperda Verhuur nu voor staat. Tevens wensen wij Peter Bijkerk succes toe en verwelkomen wij hem als nieuwe collega van de Sijperda Groep. 

Terug