Kenmerken van Verhuur

Sijperda Verhuur BV hanteert twee soorten relaties, een rekeningklant en een contantklant. Je ontvangt van ons een aanvraag klantnummer formulier, deze dient volledig ingevuld te worden en voorzien te zijn van een Uittreksel Kamer van Koophandel die niet ouder is dan een jaar. Nieuwe klanten geven hierbij een akkoord voor het betalen van hun facturen middels automatische incasso. 

Wanneer je niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kun je gewoon bij ons huren! Je schrijft je eenvoudig online in. Wist je dat je bij ons helemaal geen borg hoeft te betalen?!

 • Op bepaalde artikelen kan een milieutoeslag worden berekend.
 • De huurder dient zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
 • Bij een storing aan het gehuurde materieel dient de huurder deze direct te retourneren of anders melding te maken bij een van de vestigingen. 
 • De huurder dient het gehuurde materieel schoon te retourneren. Eventuele schoonmaakkosten worden achteraf aan je doorberekend.
 • Alle huurprijzen zijn in euro's, exclusief BTW, 7% verzekering, transport, montage, demontage, eventuele brandstoffen, schoonmaakkosten, slijtagekosten en andere verbruikersmaterialen.
 • Over de huurprijs wordt 7% verzekering berekend, afhankelijk van de waarde wordt een eigen risico berekend. Een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden is op aanvraag te verkrijgen.
 • Sijperda Verhuur behoudt zich het recht eventuele prijswijzigingen door te voeren.
 • De minimale huurperiode bedraagt een dag welke bestaat uit 24 uur.
 • Wanneer de huurprijs boven een aantal dagen achter elkaar uitkomt, dan volgt automatisch de weekprijs.
 • Heb je materiaal 4-8-12 weken of langer nodig dan zijn er voor bepaalde artikelen andere prijzen van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • De huurprijzen van artikelen met o.a. een verbrandingsmotor zijn gebasseerd op 8 draaiuren per dag (tenzij anders aangegeven)
 • Extra draaiuren (overuren) zullen op nacalculatie worden doorberekend tegen het halve uurtarief van het uurtarief.
 • Voorbeeld: een overuur is de dagprijs van het materieelstuk gedeeld door 16.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde materieel zoals aangegeven op het materieelstuk of anderzijds aangegeven door de verhuurder.
 • Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan de machine, dan wordt deze op nacalculatie doorberekend aan de huurder.
 • Verbruiksartikelen zullen als verkoop worden aangemerkt en berekend. Bij materieelstukken die beschikkenover een verbrandingsmotor zal de verbruikte brandstof op nacalculatie tegen de dan geldende dagprijs worden doorberekend. Deze materieelstukken worden met een volle tank afgeleverd tenzij anders overeengekomen.


Bovengenoemde voorwaarden zijn de kenmerken van Verhuur van Sijperda Verhuur B.V. Op de rechtsverhouding tussen Sijperda Verhuur B.V. en haar huurders zijn onverkort de algemene voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden van Sijperda Verhuur B.V. van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


*Type- en drukfouten zijn onder voorbehoud.