Het On Stage Beroepenfeest faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ondernemersnetwerk voor jongeren van het VMBO en draagt bij aan kansgelijkheid, toekomstperspectief, beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden. Uit maatschappelijk oogpunt sponsort Sijperda Verhuur zowel met materieel als met financiële middelen om deze jongeren te helpen bij het oriënteren naar een beroepskeuze.