Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Sijperda Duurzaam
Leeuwarden Fryslân 2018
Direct contact met onze rayonmanagers

Dhr. E. (Eize) de Jong

Dhr. E. (Eize) de Jong

Dhr. R. (Rudolf) van Dellen

Dhr. R. (Rudolf) van Dellen

Dhr. J. (Jeroen) Takens

Dhr. J. (Jeroen) Takens

Dhr. K. (Kees) Pölkerman

Dhr. K. (Kees) Pölkerman