Verlichting

Een goede verlichting op de bouwplaats, op werkplekken en looproutes is noodzakelijk. Tijdens een aanzienlijk deel van de jaarlijkse werktijd is er in de bouw onvoldoende daglicht.

Passende verlichting van Sijperda Verhuur die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften verhoogt de veiligheid in hoge mate.