Huren: Verlichting

Een goede verlichting op de bouwplaats, op werkplekken en looproutes is noodzakelijk. Tijdens een aanzienlijk deel van de jaarlijkse werktijd is er in de bouw onvoldoende daglicht.

Passende verlichting van Sijperda Verhuur welke voldoet aan de veiligheidsvoorschriften kan de veiligheid in hoge mate bevorderen.

Is het slecht weer of worden de dagen kort? Dan is het tijd dat er verlichting bij Sijperda Verhuur besteld wordt!